Kvinde på job med baby
Kom godt tilbage til arbejdslivet. © Getty Images

Karrierecoachen guider: Sådan kommer du godt tilbage på job efter barsel

Noget af det vigtigste er at være tro mod dig selv

17. marts 2023 af Frederikke Brinkborg Jønsson

Når dit barn er født, og du og din partner er kommet godt igennem barslen, er det tid til at vende tilbage til de gamle, vanlige rutiner på arbejdsmarkedet. Eller er det?

Mange nybagte forældre oplever nemlig at blive overfuset af den pludselige nye verden, et arbejdsliv kan være, når de har gået hjemme i månedsvis med deres lille, nyfødte barn. De mange måneder derhjemme kan give anledning til at genoverveje livet, og om arbejdspladsen nu egentlig er den helt rigtige at vende tilbage til. Flere oplever tvivl om, hvorvidt de skal fortsætte deres nuværende arbejde, eller om det i virkeligheden er tid til forandring. Hvis du er en af de mange nybagte forældre med disse overvejelser, så fortvivl ej!

Vi har nemlig snakket med konsulent og karrierecoach Charlotte Gade, som her giver sine bedste råd til, hvordan du kan komme bedst tilbage på job efter din barsel.

Kvinde på job med baby
Har du selv været i tvivl om dit arbejdsliv efter barsel?© Getty Images

Mange føler sig overvældet af at vende tilbage til jobbet efter endt barsel

“Som karrierecoach oplever jeg, at mange af mine klienter bliver overvældet, fordi de tror, de skal leve op til samfundets krav om at skulle præstere lige højt på alle livets parametre og være den perfekte mor, ægtefælle, veninde og medarbejder. At komme tilbage efter barsel er, uden tvivl, en udfordring for de fleste. Dog er der nogle tiltag, du kan gøre for at lette overgangen,” fortæller Charlotte Gade. 

Hun uddyber, at første skridt handler om at stoppe op og finde ind til dine værdier – og gøre dig nogle tanker om, hvilket familieliv du ønsker. At få et familieliv til at fungere kræver en bevidst indsats, så livet ikke ender med at blive én ren overlevelse.

Derfor handler det om at stille skarpt på, hvilke værdier der er vigtige for dig. Hvad er det for et familieliv, du ønsker for dig selv, for dit barn (eller børn) og for jer som familie? Hvad er det for en rollemodel, du ønsker at være som forælder?

Forventningsafstem med din partner

Det er en svær opgave at få et familieliv til at fungere i hverdagen. Det er derfor utrolig vigtigt, at du får forventningsafstemt med din partner. Charlotte pointerer, at når du først kender dine egne værdier, er det lettere for dig at få talt med din partner om jeres fælles værdier for jeres familie og karriere.

Hun anbefaler, at I både tager en snak om jeres økonomi og indtægter, og hvor vigtig karrieren er for jer – og stiller jer selv en række spørgsmål, såsom:

  • Hvis karrieren er vigtig, skal I så eventuelt prioritere økonomi til børnepasning, rengøringshjælp eller andet?
  • Hvem har du eller I i jeres omgangskreds til at hjælpe med at hente eller bringe?
  • Skal den ene af jer ned i tid?
  • Hvad gør I, når der er barn syg i forhold til pasning?
  • Hvem gør hvad i forhold til de praktiske opgaver i hjemmet?

“Når du er ærlig over for dig selv og for din partner, vil I tydeligt kunne se, hvilke prioriteringer I som familie har, og hvilke ændringer I skal implementere. En god forventningsafstemning vil styrke overgangen fra barsel til job og ikke mindst jeres nye fællesliv som familie,” fortæller Charlotte.

Mand og kvinde med baby
Snak med din partner om jeres behov.© Getty Images

Den dårlige samvittighed er helt normal

Charlotte Gade fortæller, at mange nybagte forældre har en del bekymringer omkring, hvordan de skal få enderne til at mødes i den nye tilværelse. Det skaber mange spørgsmål og bekymringer, fordi fokus ofte er på at skulle leve op til alle de krav og forventninger, samfundet har skabt. 

Når vi forsøger at få enderne til at mødes i hverdagen, ender vi ofte i en evig kamp med dårlig samvittighed. En dårlig samvittighed, når vi er på arbejde, fordi vi ikke er der for vores barn og familie. Og når vi går hjem til familien, har vi dårlig samvittighed overfor kollegaerne og lederen, fordi vi ikke føler, at vi leverer nok.

“Mange tror, de kan vende tilbage på job efter barsel med det samme mindset som før, hvorfor der er stor risiko for, at du vil opleve en evig dårlig samvittighed,” tilføjer Charlotte.

Forventningsafstem også med din chef

“Næste skridt er at få talt med din chef omkring dine kortsigtede som langsigtede ønsker i dit arbejde – herunder din arbejdstid i forbindelse med indkøring i institution og på den længere bane i forhold til at få familielivet til at hænge sammen med dine ønsker for din karriere. Det kan være hjemmearbejdsdage, flekstid eller nedsat tid, færre rejsedage og så videre,” vejleder Charlotte. 

Et andet vigtigt parameter er, at dine arbejdsopgaver og ansvar skal hænge sammen med din arbejdstid. Charlotte foreslår, at du kan stille dig selv disse spørgsmål:

  • Skal dine ønsker for at stige i graderne i din karriere sættes på stand-by?
  • Har du for mange opgaver i forhold til den tid, du har til rådighed? I så fald skal I have talt om, hvilke opgaver der skal uddelegeres og til hvem.

Charlotte uddyber, at det i den forbindelse kan være en god ide, at de ændringer, I bliver enige om, både bliver nedskrevet i en kontrakt og italesat i din afdeling. Hermed bliver der transparens i forhold til dine kollegaer, så I kan have et godt samarbejde.

Kvinde med glad baby
Tiden efter barsel kan være svær, men det er helt normalt.© Getty Images

Det er normalt at overveje jobskifte efter barsel

“Undersøgelser viser, at hele 70% overvejer at skifte job efter barsel, men kun 23% ender med at finde modet til at handle på det. Dette er præcis i overensstemmelse med det, jeg oplever hos mine klienter. Særligt hvis de er i et job, de ikke er glade for, inden de går på barsel,” informerer Charlotte Gade.

Hun fortæller derudover, at det kan være en udfordring, hvis du ikke trives i dit arbejde INDEN barsel, da den manglende arbejdsglæde blot vil blive forværret, når du vender tilbage. Et job, som du ikke trives i, er drænende, og du kommer hjem fra arbejde uden overskud til familien. Du bliver kort for hovedet og ender med at være den mor eller ægtefælle, som du IKKE ønsker at være, og den dårlige samvittighed vil fylde mere og mere. En ond spiral er sat i gang, som over tid kan medføre stress. 

Mor og barn
Lyt til dig selv og dine behov efter endt barsel. © Getty Images

Sænk kravene til dig selv

For at undgå en kronisk dårlig samvittighed anbefaler Charlotte Gade, at du sænker dine krav til dig selv. At sænke dine krav til din performance er ikke det samme som at være ligeglad med dit arbejde eller ikke stadig kunne yde en god arbejdsindsats. 

“Ofte oplever jeg, at mange af mine klienter giver 120% af sig selv i deres arbejde, men så snart de lærer at skrue ned for deres forventninger til egen indsats, leverer de stadig det, som er forventet af dem, samtidig med at de oplever en bedre work-life balance,” fortæller Charlotte.

Hun råder dig derfor til at få bugt med den dårlige samvittighed og tage styringen over dit mindset. Acceptér, at du ikke skal præstere 120% hele tiden, men at 80% er nok. Du er blot et menneske, og du kan kun gøre dit bedste ud fra de ressourcer, du har til rådighed.

Vær tro mod dig selv

Charlotte Gade lægger vægt på, at det handler om at være tro mod dig selv, når du ønsker at komme godt tilbage på job efter barsel.

Hun kommer derfor med yderligere to gode råd til at komme bedst tilbage til arbejdsmarkedet – og de handler begge om at lytte til dig selv: 

  • Hvis du er en af de 70%, som ikke er glade for sit arbejde, skal du tage det seriøst. Det går ikke væk af sig selv. Find ud af, hvad du ønsker at arbejde med, så du kan tage ansvar for din arbejdsglæde.
  • Identificér dine værdier, så du kan være tro mod dig selv og skabe en hverdag med glæde og overskud, og så du kan være i stand til at få en balance mellem familieliv og arbejdsliv.

“Det er dit valg, om du træder ind i et hamsterhjul og skaber en opvækst for dine børn med en stresset forælder uden overskud. Eller om du vælger at være en mor, som har sig selv med og prioriterer et job og arbejdsliv, som gør hende glad og giver energi til at være der for familien,” pointerer Charlotte afslutningsvis.