Kvinde ligger med baby i seng
Forstår du ikke helt de nye barselsregler? © Getty Images

Har du helt styr på de nye barselsregler? Det betyder de for dig og din familie

Hvilke regler er der for soloforældre?

3. august 2022 af Henny Müller Dahl

Det har næsten været umuligt at undgå at høre og læse om de nye barselsregler, der endeligt er trådt i kraft, nu hvor kalenderen har passeret den 2. august 2022. Måske har du ikke spekuleret så meget over ændringerne, men hvis du i øjeblikket er gravid eller planlægger at blive det i den nærmeste fremtid, så har du højst sandsynligt tænkt over, hvad de nye regler mon vil betyde for dig og din familie. 

For med de nye regler sker der nogle ændringer i, hvordan du og din partner kan tilrettelægge jeres barsler. Derfor har vi her samlet en oversigt over de vigtigste ting, du bør vide. 

Sådan lyder de (nu) tidligere barselsregler

Indtil nu har det været sådan, at nybagte forældre tilsammen har fået 48 ugers orlov med barselspenge. Heraf har 14 uger været øremærket til moren, mens faren har fået to ugers øremærket barsel. De resterende 32 uger har forældrene haft mulighed for at dele frit imellem sig – og enten holde på skift eller samtidig. Derudover har moren haft fire uger oveni til sig selv inden fødslen. 

Far ligger med nyfødt barn
Med de nye barselsregler ændrer mulighederne sig. © Getty Images

Hvad siger de nye barselsregler?

Med den nye lov fra 2. august 2022 er der nogle ting, der ændrer sig, mens andre forbliver uændret. Ligesom før har moren stadig ret til at holde barsel fire uger før fødslen, og forældre, der er lønmodtagere, får stadig alle de 48 ugers orlov med barselspenge. 

Men måden, hvorpå de 48 uger kan fordeles, er til gengæld ny. Nu får hver forælder 24 ugers orlov med barselspenge, og af de 24 uger kan begge forældre (ligesom nu) holde to ugers barsel efter fødslen. 

Begge har også ret til ni ugers øremærket barsel, hvilket med de to uger forinden giver hver forælder 11 øremærkede uger i alt, som ikke kan overdrages til den anden forælder. Oveni er der så de resterende 13 uger, som forældrene frit kan dele og overdrage til hinanden. 

Far give sit barn tøj på
Med den nye barselslov får hver forælder 24 ugers orlov. © Getty Images

Hvad gælder for soloforældre efter de nye barselsregler? 

For soloforældre sker der ikke de store ændringer, og de har ret til samme mængde barselsuger som i dag. Solofædre og solomødre får lov til at holde op til 46 ugers barselsorlov med barselspenge efter fødslen. 

Den 1. januar 2024 sker der flere ændringer, for her vil soloforældre få mulighed for at give en del af orloven til et familiemedlem – for eksempel til bedsteforældre. Disse barselsuger skal så afholdes, inden barnet fylder et år. 

Mor med datter
Soloforældre har samme mængde barselsuger som tidligere. © Getty Images

Hvilke muligheder har selvstændige efter de nye barselsregler? 

Hver forælder, der enten er lønmodtager i en virksomhed, selvstændig eller ledig har ret til 24 ugers barselsorlov – men det er kun for lønmodtagere, at reglerne om de ni ugers øremærkede orlov gælder.

Forældre, der ikke er lønmodtagere, kan overdrage 22 ugers barselsorlov til den anden forælder. Hvis den ene eller begge forældre er selvstændige, kan barselsperioden se ud på tre måder: 

Hvis mor er lønmodtager, og far er selvstændig, får mor fire barselsuger inden fødsel og i alt ni ugers øremærket barsel. Hver forælder får to uger med orlov efter fødslen. Mens far har 22 uger, han kan holde eller overdrage, har mor 13 uger, hun kan vælge at overdrage eller holde selv. 

Hvis mor derimod er selvstændig, og far er lønmodtager, får mor igen fire ugers barsel inden fødslen og i alt ni ugers øremærket barsel. Hver forælder får også (igen) to ugers orlov efter fødslen, men nu har far 13 uger, som han kan holde eller overdrage, mens mor har 22 uger, som hun kan holde selv eller overdrage. 

Er begge forældre selvstændige, har mor også igen ret til barsel fire uger før fødslen, ligesom begge forældre har ret til to uger efterfølgende. Dog er der i dette tilfælde ingen øremærket barsel, da begge parter har 22 uger, de frit kan overdrage til hinanden. 

Forældre med nyfødt barn
Der er forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige efter de nye barselsregler.© Getty Images

Hvordan er studerende stillet i den nye lov? 

Den nye barselslov gælder (som udgangspunkt) for forældre med ret til barselsdagpenge, men har en forælder ikke dét, kan retten til barselsdagpengene overdrages til den anden forælder. Forældrepar, hvor den ene studerer, og den anden arbejder, er derfor stillet på samme måde som i dag. 

Har du arbejdet ved siden af dit studie, anses du som lønmodtager, og du er derfor omfattet af den nye barselslov. 

Hvordan ser forholdene ud for LGBT+ familier?

Ligesom forholdene ændres for soloforældre den 1. januar 2024, så forbedres mulighederne også for LGBT+ familier.

Her får dem, der – på et meget højtideligt sprog – hedder retlige forældre, mulighed for at overdrage de ikke-øremærkede ugerne til dem, der kaldes for sociale forældre. Sociale forældre er ægtefæller og samlevere til den, der har født barnet, men sociale forældre kan også omfatte en kendt donor eller den kendte donors ægtefælle, som altså også vil kunne tage en del af barslen.