Mor og far ligger på sengen med deres baby
I kan som forældre vælge at dele forældreorloven imellem jer begge. © Getty Images

Her er alle de regler om barselsdagpenge, du skal kende

Der er forskel på, om du er studerende, ledig eller i arbejde

2. september 2018 af Simone Overgaard Aaberg

Der er mange ting at tage højde for, når I venter en lille ny. For ikke at komplicere tingene endnu mere, så har vi her samlet en række huskeregler, som er gode at have i baghovedet, når det kommer til barsel. 

De fire punkter er fælles for alle kommende forældrepar, men der kan væres forskellige ting, du skal tage højde for afhængigt af, om du er studerende, ledig, lønmodtager, nyuddannet eller selvstændig – det kan du læse mere om længere nede i artiklen.   

1. Graviditetsorlov starter fire uger før forventet fødsel

Du har som mor graviditetsorlov op til fødslen – det vil sige, at du kan gå fra på arbejdet minimum fire uger før din terminsdato. På nogle arbejdspladser giver deres overenskomst dig måske mulighed for at gå fra tidligere end de fire uger. Det skal du undersøge med din arbejdsgiver.

2. Mor har 14 ugers barselsorlov efter fødslen

De 14 ugers barselsorlov er kun forbeholdt mor og kan som udgangspunkt ikke deles med far. Som mor skal du som minimum holde orlov de første to uger efter fødslen, før du kan begynde at arbejde igen. Men du har ret og krav på 14 ugers barselsorlov efter fødslen.

3. Far har to ugers fædreorlov efter fødslen

Far har selvfølgelig også noget orlov, der er fast til ham. Den orlov består af to uger og kan lægges efter, at barnet er kommet til verden – hvornår du som far vil lægge den, er op til dig selv, bare den lægges inden barnet bliver 14 uger.

Som lønmodtager aftales det med din arbejdsgiver, hvornår du lægger fædreorloven. Er du ledig, skal de to uger holdes lige efter fødslen.

4. I har i alt 32 ugers forældreorlov, som I kan fordele mellem jer 

Det er helt op til jer, om I vil dele barslen halvt imellem jer, om mor eller far skal gå med det hele, eller hvordan I nu vil dele det op. Det vil sige, at far kan gå i gang med forældreorlov efter de to uger, mens mor kan begynde efter de 14 ugers barsel.

I kan både vælge at fordele ugerne mellem jer, så I holder det samtidigt, men I kan også vælge at holde dem forskudt. Vælger I at dele forældreorloven, skal I fortælle det til Udbetaling Danmark på Borger.dk under ‘Min Barsel’. 

Far holder baby i armene
Vidste du, at far har krav på to ugers ferie efter fødslen? © Getty Images

Forskellige barelsregler alt efter, hvad din beskæftigelse er

Om du er studerende, nyuddannet, ledig, selvstændig eller i fast arbejde er ikke helt lige meget, hvad angår din barsel og ret til barselsdagpenge – derfor har vi listet de forskellige regler under hver kategori. 

Barselsdagpenge for lønmodtagere

1. Informer din arbejdsgiver om, hvornår du har termin

Din arbejdsgiver skal kende til din graviditet senest tre måneder før termin – både hvornår du er sat til, og hvornår du derfor går på orlov. For faren gælder det, at han giver sin arbejdsgiver besked senest fire uger før termin.

2. Undersøg, om du får løn under hele din barsel eller noget af den

Hvis du kun får løn under noget af din barsel, så er det op til din arbejdsgiver at indberette, når du går på orlov. Du vil efterfølgende få et brev med Digital Post, hvor der er en guide til, hvordan du søger barselsdagpenge – de skal søges senest otte uger efter lønnen er stoppet. 

Får du ikke løn under din barsel, er det også din arbejdsgivers opgave at få det meldt. Du vil også her få tilsendt et brev med Digital Post, hvor der guides til, hvordan du søger barselsdagpenge

3. Du kan få barselsdagpenge, hvis...

Som lønmodtager skal du opfylde en række krav for at få barselsdagpenge. Du skal blandt andet være ansat på den første dag i din orlov (eller dagen før).

Du skal udover det have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven begynder – og så skal du have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Hvis du får løn under hele din barsel, vil du ikke kunne få barselsdagpenge

4. Informer din arbejdsgiver om, hvornår du kommer tilbage

Efter otte uger af din barselsorlov, skal din arbejdsgiver vide, hvornår du kommer tilbage. Du skal også huske at fortælle din arbejdsgiver, hvis du forlænger eller udskyder din orlov.

Barselsdagpenge for nyuddannede og ledige

1. Du kan få barselsdagpenge, hvis...

Du er medlem af en a-kasse og har meldt dig ledig og til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er på kontanthjælp eller ledighedsydelse, kan du ikke få barselsdagpenge – dog kan du fortsætte med at få de ydelser, du plejer, mens du er på barselsorlov.

2. Informer din a-kasse, om hvornår du har termin

Som mor skal du senest tre måneder før din termin have kontaktet din a-kasse og have fortalt dem, hvornår du forventer at føde. Som far har du lidt længere kontakttid – her skal du nemlig senest informere din a-kasse om din kommende orlov, fire uger før forventet fødsel.

3. Søg barselsdagpenge på borger.dk

Når du er ledig, så modtager du et brev i din Digitale Postkasse, hvor der står informationer om, hvordan du søger barselsdagpenge. Barselsdagpengene skal søges på Borger.dk og det skal gøres senest otte uger efter, du har modtaget brevet.

4. Hvis du vil forlænge din orlov…

Som nævnt tidligere i artiklen, så har mor og far hver især barsel, som er fastlagt kun til dem. Udover det har I til sammen 32 ugers forældreorlov, som I kan fordele, som I ønsker det. Hvis du vælger at forlænge eller udskyde din orlov, så kan det gøres på Borger.dk under ‘Min barsel’. 

Mor og far sidder med datter i hånden
Få orden på barselsdagpengene i god tid – så skal I ikke stresse over det.© Getty Images

Barselsdagpenge for studerende

1. Som studerende har du ret til ekstra SU-klip

Hvis du får SU, så vil det forsætte under din barsel, og du vil i den forbindelse modtage ekstra SU-klip. I nogle tilfælde kan du få forsøgertillæg eller supplerende SU-lån. Det kan du læse mere om på SU.dk

2. Du kan få barselsdagpenge, hvis...

Du som studerende enten har et fast arbejde ved siden af dit studie, er elev i en lønnet praktikplads eller hvis du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse. 

3. Hvis du har et arbejde, skal du huske at informere din arbejdsgiver om terminsdatoen

Hvis du som mor er studerende og har et job ved siden af, så skal du senest tre måneder før termin huske at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at skulle føde, og hvornår du forventer at gå på orlov. For far gælder det, at du senest fire uger før terminsdatoen fortæller, hvornår du forventer at gå på fædreorlov.

4. Du får enten løn under barsel eller barselsdagpenge

For både far og mor gælder det, at hvis ikke du får løn fra din arbejdsgiver under din barsel, så vil du modtage et brev i din Digitale Postkasse om, hvordan du søger om at få barselsdagpenge som studerende.

Hvis du får løn under noget af din orlov, (det skal du forhøre dig med dit arbejde om), så er det dem, der skal indberette det, når du ikke længere vil modtage løn fra dem. Bagefter får du et digitalt brev, der guider dig til, hvordan du søger barselsdagpenge.

5. Informér din arbejdsgiver om, hvornår du kommer tilbage

Hvis du har et job ved siden af dit studie, skal du senest otte uger efter fødslen informere dem om, hvornår du kommer tilbage til arbejde. Du skal også huske at fortælle dem, hvis du vil enten udskyde eller forlænge din barsel.

6. Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov…

Så skal I fortælle det til udbetaling Danmark på Borger.dk. I vælger selv, hvordan I vil fordele de 32 uger mellem jer (eller om én af jer holder orlov i alle ugerne) – I skal bare huske at informere om det. 

Far, mor og datter ligger i sengen.
Der er forskel på reglerne for barselsdagpenge alt efter, hvad du er beskæftiget med.© Getty Images

Barselsdagpenge for selvstændige

1. Du kan få barselsdagpenge, hvis…

Du opfylder fem betingelser. Du skal som minimum have arbejdet i seks måneder inden for de sidste 12 måneder – her skal du have arbejdet den seneste måned, inden du går på barselsorlov. For at få barselsdagpenge skal der være et overskud i din virksomhed, og du skal have arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i den. Sidst, men ikke mindst, er en af betingelserne, at du fysisk tilbringer tid med dit barn under din barsel.

Du kan læse mere om din situation som selvstændig på barsel på Borger.dk.

2. Søg barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen

Som selvstændig er der lidt andre ting, du skal tage højde for, når du skal søge barsel. Senest otte uger efter fødslen, skal du søge om barselsdagpenge på Virk.dk/nemrefusion.

3. Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov…

Så er det jeres opgave at informere det i Udbetaling Danmark på Borger.dk. Hvordan I vælger at fordele de 32 ugers forældreorlov er helt op til jer selv – bare I husker at informere om det.

4. Du må gerne arbejde, mens du er på barsel, men…

Du skal give besked på Udbetaling Danmark, hvis du gerne vil arbejde, mens du er på barsel. Det er dog værd lige at have in mente, at du kun kan arbejde op til halv tid, mens du får barselsdagpenge.  

Hvordan søger jeg barselsdagpenge, og hvor meget kan jeg få? 

Der er uendelig mange informationer at forholde sig til, når det drejer sig om barsel og barselsdagpenge (og økonomi generelt!) – derfor er det en rigtig god idé at gå ind på Borger.dk, hvis du vil vide mere om, hvor mange penge du er berettiget til om måneden, og hvordan du helt præcist søger. 

Hvor mange penge du kan få i barselsdagpenge afhænger nemlig af jeres økonomiske situation – blandt andet hvor meget du får i løn og hvor mange timer, du holder orlov om ugen. 

Kilde: Borger.dk, SU.dk 

Vil du have inspiration, brugbare guides og underholdning? Så tilmeld dig nyhedsbrevet her.