Kvinde holder regnskab
Du risikerer at skulle betale penge tilbage, hvis ikke du tager højde for din løn og SU.© Getty Images

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?

Alt du skal vide om løn under SU

18. september 2018 af Simone Overgaard Aaberg

Det kan være utrolig fristende – og for nogle decideret nødvendigt – at tjene lidt penge ved siden af sin SU. Der er bare en lille, men meget vigtig ting, du skal have in mente, når du arbejder, mens du studerer: Der er en begrænsning for, hvor meget du må tjene. 

Tjener du mere, end du må ifølge Styrelsen for Institutioner og Udannelsesstøtte, så ender det i sidste ende med, at du skal betale pengene tilbage til Udbetaling Danmark Studiegæld. 

Så meget må du tjene ved siden af din SU

Det du maks må tjene ved siden af din SU kaldes et ‘fribeløb’. Beløbet regnes ud hvert år og gælder perioden januar-december. Det, der kan virke lidt kompliceret, er, at der er tre forskellige satser for fribeløb (laveste, mellemste og højeste) – og det er op til dig selv at være opmærksom på, hvilken sats du har i hver enkel måned.

Er du eksempelvis under uddannelse det første halve år, men efterfølgende har flere måneder, hvor du ikke får SU, så skal du finde ud af, hvad dit fribeløb er for hver enkelt måned. Det fungerer sådan her: 

  • De måneder, du både får SU og løn (ungdomsuddannelser): Her må du tjene 7.749 kroner om måneden ved siden af din SU (før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag). Det går under kategorien ‘laveste fribeløb’.
  • De måneder, du både får SU og løn (videregående uddannelse): Her må du tjene 12.222 kroner om måneden ved siden af din SU (før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag). Det går under kategorien ‘laveste fribeløb’.
  • De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke får SU: Enten fordi du har valgt SU fra, ikke har søgt SU, har orlov fra din uddannelse, er i lønnet praktik (også elevløn på erhvervsuddannelserne) eller er erklæret studieinaktiv. Her må du tjene 19.353 kroner om måneden (før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag). Det går under kategorien ‘mellemste fribeløb’.
  • Måneder, hvor du ikke har ret til SU: Det kan der være mange forskellige årsager til. For eksempel hvis du nu i en periode ikke er under uddannelse, ikke har flere SU-klip, får anden offentlig støtte, ikke er fyldt 18 år eller går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU. Her må du tjene 37.250 kroner om måneden (før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag). Du kan se hele listen her

Kvinde bruger lommeregner
Det er en god idé at holde regnskab med din indkomst – for hver enkelt måned. © Getty Images

Hvis du har børn og får SU

Der er dog visse tilfælde, hvor dit fribeløb er større, og du altså gerne må tjene flere penge ved siden af din SU. Det gælder eksempelvis, hvis du modtager visse legater eller skolarstipendier, hvis du gør forsvarstjeneste i udlandet, eller hvis du har børn under 18 år. 

Hvis du har børn under 18 år, må du tjene 27.990 kroner ekstra om året per barn. Du kan læse mere om de særlige muligheder for et højere fribeløb lige her. Vi har også samlet en række regler om barselsdagpenge, der kan være nyttige at kende til, hvis du venter en lille ny. 

Hvad tæller som indkomst? 

Det er ikke udelukkende løn fra en arbejdsplads, som tæller med i regnskabet over, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Det handler nemlig om alle former for positiv indkomst, som du får i løbet af året. 

Det vil altså sige, at du både skal tage beløb som løn, feriepenge, eventuelle sociale ydelser (som du betaler skat af), dagpenge, honorarer, legater, personlig indkomst fra egen virksomhed (positive beløb) og renter af formue og afkast fra arv med i beregningen. Det tæller nemlig alt sammen som en del af din egenindkomst, som er det samlede beløb, der altså ikke må være større end dit fribeløb. 

En væsentlig lille detalje er, at dit arbejdsmarkedsbidrag på otte procent IKKE tæller med i ligningen – du skal altså ikke regne det beløb med, når du laver det samlede regnestykke. Derudover er der også en række særlige ydelser, som ikke indgår i ens egenindkomst – dem kan du blive klogere på lige her

Kvinde holder regnskab
Det handler om at have styr på hele din indkomst (ikke kun din løn). © Getty Images

Hvor ser jeg, hvor meget jeg tjener i løn?

Den lønseddel, du gerne skulle få af din arbejdsplads, viser, hvor meget du har tjent den pågældende måned (nogle personer er 14-dages lønnet og skal altså lægge beløbene sammen). 

Her skal du tage højde for det samlede beløb, der står på lønsedlen – med undtagelse af arbejdsmarkedsbidraget. 

Det skal du betale tilbage, hvis du har tjent for meget

Hvis du i sidste ende har tjent for meget ved siden af din SU, så vil der blive opkrævet et beløb. Det beløb afhænger af forskellen mellem din årsindkomst og dit årsfribeløb (det du havde lov til at tjene ved siden af SU'en). 

Har du tjent 10.000 kroner for meget, så vil det være de 10.000 kroner, som der skal betales tilbage. Beløbet kan dog aldrig blive mere end årsbeløbet for din SU (hvilket ville svare til, at du skulle betale hele din SU tilbage).  

Hvis du går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, så får du dog en form for ‘rabat’, hvad gælder tilbagebetaling. Det afhænger af flere ting og er noget af et regnestykke, men hvis du vil prøve at danne dig et overblik, kan du gøre det på SU's hjemmeside

Kilde: Su.dk

Vil du have inspiration, brugbare guides og underholdning? Så tilmeld dig nyhedsbrevet her.