Skæld ud af chef
© iStock

Sådan tackler du din liiiidt anstrengende chef

Få psykologens bedste råd her

27. marts 2017 af Rie Louise Kirkebjerg

Du tilbringer sandsynligvis mange timer på dit arbejde hver eneste dag, og derfor betyder arbejdspladsen, miljøet, kollegerne – og chefen – enormt meget i din dagligdag. Men hvad gør du så, hvis du ikke liiiige har det bedste forhold til din chef? Og hvordan bygger du en tillid op mellem jer?

Det giver Annette Groot, som er psykolog ved Institut for Relations Psykologi, dig gode råd til lige her.

Hvad gør jeg, hvis min chef ikke snakker pænt til mig?

Hvis du oplever, at din chef er nedladende eller ikke snakker pænt til dig, så overvej lige situationen igen. Hører du rigtigt? Ofte er kommunikation nemlig meget hurtig mellem mennesker, og der er derfor en risiko for, at du kommer til at “give igen af samme skuffe”, hvis du selv oplever at blive talt grimt til. Her er det vigtigt, at du ikke tænker: ‘Jamen chefen startede, så kan jeg også godt.’ Annette Groot siger, at du her skal afgrænse dig og få fat i dig selv igen.

Herefter skal du tage initiativ til at få talt med din chef om det, du blev ked af eller vred over. 

“Du må forsøge at sige det på en måde, som skaber mulighed for, at din chef hører, hvad du siger. Det kan være, du skal forberede din chef på, at dette er vigtigt for dig, og at du er blevet ramt af måden, han eller hun sagde det på. Hvis din chef kommer med kritik, må du slå ørerne ud, lytte og være nysgerrig på, hvad det handler om,” siger Annette Groot. 

Annette Groot fortæller også, at jo flere gange du træner dette, jo bedre bliver du til at forstå og snakke med et andet menneske, som er og tænker anderledes end dig selv. 

“Det er på ingen måde nemt og enkelt. Mange danskere er hverken gode til at give ros eller kritik – så kritik kan blive sagt på en ubehagelig måde, i forbifarten eller skarpt. I virkeligheden må vi lære at have en dialog – også når tingene mellem os er svære. Du er ansvarlig for at sætte grænsen for dig selv og at sige fra og til.”

Hjælper det at snakke med dine kolleger om chefen?

Du må på ingen måde starte en “sladrekultur” om din chef. Det dur ikke at gå til kollegerne, for risikoen er, at de hopper med på vognen. På den måde kan dårlige historier skabe en dårlig trivsel og arbejdsglæde.

“I Danmark har vi en tendens til at gå væk, når der i virkeligheden er brug for, at vi kommer tættere på hinanden og snakker om det svære,” fortæller Annette Groot.

Tænk på, at din chef ikke er et overmenneske, og at han eller hun kan fejle som alle andre. For at skabe et ordentligt arbejdsklima og god trivsel, er det derfor vigtigt, at du ikke bærer nag. Hvis din chef har sagt undskyld på sin måde, må I videre sammen.

Skal jeg skifte job, hvis jeg ikke kan med min chef?

Hvis du og din chef har et tillidsbrud, skal du tænke over, hvor alvorligt det er. Hvis I har forsøgt at tale om det – også med andres hjælp – så er der selvfølgelig den mulighed, at du kan finde et andet arbejde. Og hvis du ikke oplever, at din chef gerne vil dig som medarbejder, kan det være svært at tro på, at du har en god fremtid på arbejdspladsen. 

Annette Groot fortæller, at du med fordel kan gøre dig selv nogle selvrefleksioner: Hvordan og i hvilket omfang er jeg tillidsskabende? Hvad gør jeg i forholdet til min chef? Hvad gør jeg i forholdet til mine kolleger? Gad vide, hvad min chef ville svare, hvis jeg spurgte, om han eller hun har tillid til mig?

“Hvis du viser tillid, får du som oftest tillid tilbage. Så du må tage alvorlige ting alvorligt, og gå til din chef, hvis du vil drøfte vigtige ting med ham eller hende.”

Hvordan bygger jeg tillid op til min chef?

Du kan skabe tillid til din chef, når:

  • I kender hinanden, så I kan få respekt for hinanden
  • I kender hinandens faglighed, familie, fortid og fritid, som alt sammen har betydning for fremtiden
  • I er nysgerrige og åbne for dialog
  • I viser interesse og overbærenhed 
  • I er opmærksomme på, at virkeligheder er forskellige, og at vi opfatter ting forskelligt

“Først når I har dialoger, lærer I om hinanden og bygger den vigtige tillid op sten for sten,” siger Annette Groot.

Hvordan forbliver jeg positiv på arbejdet, selvom jeg har det svært med min chef?

Du har selv valgt at have et arbejde, og derfor har du ansvar for at være medskaber af arbejdsglæden. Arbejdsglæde kan nemt forsvinde, hvis vi tillader negative udsagn og holdninger.

Når du er på arbejde, så tænk over, hvordan du møder andre mennesker – positivt eller negativt? 

“Hele den positive psykologi har dokumenteret, hvordan et positivt livssyn skaber trivsel, udvikling og gode synergier. Du afgør inden for sekunder, om det menneske, du møder, er positivt rettet mod dig – og det påvirker din måde at være på.”

Træn dig selv i at sige og tænke 'pyt' – og kom videre. Vær opmærksom på, at ord sætter spor, og det, du taler meget om, påvirker andre og dig selv. Du og dine kollegers ord skaber en virkelighed, så tænk over, hvilken virkelighed I vil have: En virkelighed, som er fyldt med huller og mangler – eller en virkelighed, du er glad for, og som er fyldt med glæde, kreativitet, varme, omsorg, sjov, masser af humor og en let tone?

“Følelser smitter, så send masser af smil, og giv positiv respons på god humor og selvironi fra start,” lyder rådet fra Annette Groot.

Vil du deltage i konkurrencer, læse flere spændende artikler og nyheder, så tilmeld dig nyhedsbrevet her.