Mor med baby
Mor og barns tilknytning til hinanden udvikles allerede under graviditeten.© Getty Images

Hvad er symptomerne på fødselsdepression? Her er psykologens svar og gode råd

Husk, at du ikke er en dårlig mor, og din fødselsdepression kan behandles

9. april 2021 af Sarah Østbjerg

Mellem 10 og 15 procent af alle fødende kvinder får en fødselsdepression. I den periode, hvor du bliver mor, er du mere sårbar, og risikoen for at blive ramt af en depression er statistik set øget to til tre gange i forhold til et hvilket som helst andet tidspunkt i livet.

En fødselsdepression behøver dog ikke at gå ud over din tilknytning til dit barn. Baby og mor er fra naturens side klar til at knytte sig til hinanden, og denne tilknytningsproces starter allerede, når du forestiller dig, at du skal til at være mor. Tilknytningen videreudvikles gennem graviditeten og efter fødslen.

Woman har talt med psykolog Ann Suhl Kristensen om symptomerne på fødselsdepression, og hvordan du kommer igennem den.

Deprimeret mor med baby
Det er vigtigt at række ud efter hjælp, for en fødselsdepression kan behandles.© Getty Images

Hvad er en fødselsdepression?

En fødselsdepression er en depression, der opstår i løbet af de første seks uger efter fødslen, men almindeligvis betragtes det også som en fødselsdepression, hvis den er opstået undervejs i graviditeten eller op til et år efter.

Hvad er symptomerne på fødselsdepression?

Som nybagt mor kan du godt være mere udmattet, træt og grådlabil end ellers. Det er ikke nødvendigvis, fordi du har en fødselsdepression. Men hvis du har flere symptomer og de står på i en længere periode kan det være et tegn på en fødselsdepression.

Kernesymptomer på en fødselsdepression er:

 • Nedtrykthed
 • Manglende glæde og lyst
 • Træthed 

Men der vil også være andre symptomer til stede ved en fødselsdepression:

 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnforstyrrelser
 • Øget eller nedsat appetit
 • Nedsat sexlyst
 • Nedsat selvtillid
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse.

Ved en fødselsdepression er du ked af det det meste af tiden og har ikke den samme glæde, som du plejer. Du er udmattet og har svært ved at overkomme praktiske opgaver. Du trækker dig fra andre mennesker og fra sociale arrangementer. Du har flere bekymringer, er mere angst og bliver lettere irritabel, end du plejer. 

Du skal vide, at der er flere i din situation, og selvom du måske skammer dig og bebrejder dig selv, så er du ikke en dårlig mor, fordi du har fået en fødselsdepression. Det er helt okay ikke at være lykkelig og fuld af overskud.

Træt mor med baby
Ved en fødselsdepression står symptomerne på over en længere periode.© Getty Images

Kan mænd få en fødselsdepression?

Risikoen for at få en fødselsdepression er størst for dig som mor. Men de store ændringer i dagligdagen og parforholdet – nye roller, andre opgaver og et helt andet ansvar – kan også påvirke mænd så meget, at de får en fødselsdepression. 

Hvordan påvirker en fødselsdepression mit barn?

De fleste børn tager ikke skade af, at deres mor har haft en fødselsdepression. Hvis du har en fødselsdepression er det vigtigt, at den bliver behandlet, så den ikke påvirker samspillet mellem dig og dit barn, og dermed dit barns trivsel og udvikling.

4 gode råd, hvis du har en fødselsdepression:

 • Brug tid sammen med dit barn, også selvom du er trist
 • Sørg for at få hvile og pauser
 • Lav noget sammen med dit barn, som også du har glæde ved
 • Husk at dit barn også kan få omsorg fra andre

Hvorfor får nogle en fødselsdepression?

Årsagerne til fødselsdepression er biologiske og psykologiske, ligesom både arv og miljø spiller ind. 

Hvis du tidligere har haft depression og angst eller andre psykiske vanskeligheder, så kan de vise sig igen under din graviditet eller barsel. Mangel på social støtte og konflikter i dit parforhold kan også øge risikoen for at få en fødselsdepression.

Biologisk set er kvindens krop og hormonbalance påvirket meget under graviditeten. Umiddelbart efter fødslen er der et voldsomt fald i østrogenniveau i kroppen, som menes at have en betydning i forhold til psykiske efterreaktioner. 

Psykologisk set er det en stor omvæltning i livet at blive mor og få ansvaret for en baby. Du tænker måske meget på, hvordan du gerne vil være som mor, og hvordan du ikke vil være. Det kan bringe minder op om din egen barndom og dine egne forældre. Alt dette har også indflydelse på dig.

Søvnunderskudet kan i sig selv dræne dig for energi og overskud.

Mor med grædende baby
Både psykologi og biologi kan have indvirkning på en fødselsdepression.© Getty Images

Hvordan kommer jeg igennem en fødselsdepression?

En fødselsdepression kan behandles. Og det er vigtigt at opsøge hjælp, hvis du oplever flere af ovenstående symptomer.

Din sundhedsplejerske ved, hvilke gratis behandlingstilbud, der findes i din kommune. Du kan også altid henvende dig hos din læge, som kan henvise dig til en psykolog, eller du kan selv kontakte en privatpraktiserende psykolog.

Behandlingsmetoderne er:

 • Interpersonel terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Medicinsk behandling

Hvis du har haft en depression tidligere, kan det være at den behandling, som virkede for dig sidst også kan hjælpe denne gang.

Det er vigtigt, både for din familie og for dig selv, at din barsel ikke ødelægges af en fødselsdepression, og det er derfor vigtigt at række ud, for en fødselsdepression kan behandles.

Hvad kan jeg selv gøre i forbindelse med en fødselsdepression?

Hvis du ved, at du har en øget risiko for at få en fødselsdepression, fordi du måske tidligere har haft en depression kan du:

 • Lave en plan for, hvordan du skaffer dig praktisk hjælp og støtte efter fødslen
 • Orientere din jordemoder og din sundhedsplejerske om, at du tidligere har haft en depression
 • Notere dig, hvilke tegn på depression, du kender fra tidligere
 • Være opmærksom på symptomerne og opsøge hjælp

En fødselsdepression kan ikke forebygges, men med ovenstående kan du tage det i opløbet og få den rette hjælp.

Træt mor med baby
Du kan få hjælp til at komme ud af din fødselsdepression.© Getty Images

Fødselsdepression og tanker om morrollen

Du er ikke en dårlig mor, fordi du bliver ramt af en fødseldepression. Den kan behandles og du kan godt komme igennem den. Det er en stor omvæltning at blive mor, og du gør dig helt sikkert mange tanker om dine nye rolle. Men husk på, at millioner af kvinder har været gravid og født før dig. 

Vil du læse andre dybdegående artikler, modtage brugbare guides og inspiration? Så tilmeld dig nyhedsbrevet her.