Stalking
Alt du skal vide om stalking.© Getty Images

Bliver du udsat for stalking? Læs alt, du skal vide om emnet her

Der er måske flere eksempler på stalking, end du tror

9. marts 2023 af Ida Hagsholm Jonassen

Op mod 100.000 danskere udsættes hvert år for stalking, hvoraf størstedelen af de udsatte – nemlig 65% – er kvinder. 

At blive udsat for stalking skal tages meget alvorligt. Det kan nemlig føre til sociale, psykiske og økonomiske problemer hos de udsatte, som lever i utryghed og frygt. Den 1. januar 2022 blev stalking gjort strafbart efter §242 i straffeloven, og straffen kan være op til tre års fængsel. 

Læs med her og bliv kogere på, hvad både stalking og digital stalking er, samt hvad du kan gøre, hvis du bliver udsat for stalking. 

Hvad er stalking?

Ifølge Dansk Stalking Center kan stalking defineres som “en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte”. 

Ved stalking er kontakten ensidig, hvilket betyder at personen, som bliver udsat for den stalkende adfærd, hverken reagerer eller svarer på kontakten.

Der er tale om stalking, når de uønskede kontaktforsøg er gentagende, så der dannes et mønster af handlinger. De enkelte kontaktforsøg kan virke meget små, men på den lange bane kan handlingerne, for den udsatte, opleves utroligt ubehagelige og utrygge. 

Eksempler på stalking: 

Stalking kan forekomme i mange former og situationer. Det er meget individuelt fra episode til episode, hvordan den skalkende adfærd udfolder sig, men her kan du se seks eksempler på stalking. 

  • Uønskede opkald, beskeder, mails og breve
  • Uønskede gaver, såsom blomster
  • Overvågning både fysisk og digitalt, for eksempel via GPS
  • Hærværk og trusler 
  • Chikane på de sociale medier, for eksempel i form af billeddeling 
  • Kontakt gennem andre, såsom venner, familie eller kolleger

Stalking
Stalking kan foregå i det fysiske rum eller digitalt. © Getty Images

Hvad er digital stalking?

Stalking forekommer ikke kun i fysisk form. Vores liv er blevet mere og mere digitaliseret, hvilket har medført, at stalkende adfærd nu i høj grad også sker online i form af digital stalking. 

Digital stalking foregår udelukkende online. Det er, når en person anvender apps, internettet, digitale medier eller anden teknologi til at kontakte eller overvåge en anden person.

Digital stalking kan både ske udelukkende digitalt, eller som en del af anden stalkingadfærd. Du kan opleve både at være udsat for stalking og digital stalking på samme tid. 

Eksempler på digital stalking: 

  • Uønsket kontakt gennem sociale medier
  • Digital overvågning
  • Uønsket deling af personlige ting, såsom billeder eller videoer
  • Online identitetsmisbrug 

Stalking
Har du hørt om digital stalking?© Getty Images

Hvorfor stalker folk?

Både mænd og kvinder stalker, hvoraf størstedelen er mænd ifølge tal fra Dansk Stalking Center. 

Der kan være mange forskellige grunde til, at personer begynder at stalke. Oftest er det en følelsesmæssig vrede eller uretfærdighed, som sætter gang i den stalkende adfærd. Det kan dog også være andre ting, som sætter gang i adfærden. I visse tilfælde vil der slet ingen relation være mellem stalkeren og den udsatte.  

Forholdet mellem personen, der stalker og personen, som bliver udsat for handlingerne, kan opdeles i tre kategorier. Den første kategori er ‘tidligere nær relation’, altså et tidligere familiemedlem, en ekskæreste eller en forhenværende samlever.

Den ande kategori er ‘bekendt’, som for eksempel kan være en ven, holdkammerat, kollega eller nabo. Den tredje og sidste kategori er ‘fremmed’, som er en person, den udsatte ikke har en relation til. 

Stalking
Det kan du gøre, hvis bliver er udsat for stalking. © Getty Images

Hvad kan du gøre, hvis du bliver udsat for stalking?

Utryghed, ubehag og frygt som følge af stalking er bestemt ikke noget, du skal leve med. Alle ret ret til et liv, hvor de først og fremmest føler sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at du handler, hvis du bliver udsat for stalking, også selvom det kan være svært. 

Bliver du udsat for stalking, er der flere ting, du kan gøre. Den første er at sige tydligt fra overfor personen, som udøver den stalkende adfærd og derefter ikke gengælde eller svare på kontaktforsøgene. 

Det er utroligt vigtigt, at du ikke reagerer på henvendelserne, efter du har sagt tydligt fra. Både fordi at udøveren kan opfatte reaktionen som en åbning for endnu mere kontakt, og fordi at det er vigtigt, at der ingen kontakt er, før du henvender dig til politiet.  

For det andet er det en god ide at dokumentere kontaktforsøgene, så du har et overblik over mønsteret og en brugbar dokumentation for stalkingen. For det tredje er det en god ide at snakke højt om dine oplevelser og dele dem med andre. At blive udsat for stalking kan være utroligt ubehageligt og hårdt, og det er derfor vigtigt, at du har nogle, du stoler på, som du kan snakke om det med.

Bliver du udsat for stalking kan du ringe til Dansk Stalking Center og få rådgivning på telefon: 25177374 eller læse mere om stalking på Dansk Stalking Centers’ hjemmeside. Du kan også læse mere om, hvordan du anmelder stalking til politiet lige her

Kilde: danskstalkingcenter.dk