Kvinde ligger i seng
OCD har ofte stor indflydelse på den ramtes hverdag. © Getty Images

Bliv klogere på OCD – psykologen fortæller om den ofte misforståede lidelse

OCD kan være en svær lidelse at håndtere

25. november 2020 af Henny Müller Dahl

Du har måske hørt sætningerne mange gange. “Jeg får OCD af, at bøgerne på hylden ikke står symmetrisk” eller “Det giver mig OCD, at køkkenlågerne ikke er malet i samme farve”. Måske er du endda selv kommet til at sige ord som disse – uden nødvendigvis at have OCD. 

Selvom vi måske ofte nævner OCD, findes der faktisk utrolig mange misforståelser omkring denne lidelse, der for nogle kan være ret alvorlig. Vi har talt med psykolog Katrine Fage-Pedersen, der er autoriseret psykolog, som her gør os klogere på, hvad det egentlig vil sige at være ramt af denne lidelse. 

Hvad er OCD? 

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse, hvor du plages af tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er ufrivillige, tilbagevendende tanker med ubehageligt indhold, der får dig til at føle angst, afsky eller andre ubehagelige følelser. Det kan være forestillinger om, at andre eller du selv bliver alvorligt syg af bakterier, eller at der vil ske andre slemme ting – og tankerne bliver ofte forværret, når du forsøger at skyde dem væk. 

Katrine forklarer, at når personer uden OCD oplever ubehagelige billeder eller skrækscenarier for deres indre blik, er de i stand til at sige til sig selv, at det bare er en tanke. Derimod vil en person med OCD være mere plaget af invaliderende, ustyrlige tanker og også overvurdere deres betydning. 

For at få tankerne til at føles mindre ubehagelige eller for at forhindre dem i at blive til virkelighed vil du derfor ofte udføre tvangshandlinger, såsom overdreven håndvask, placere ting i en specifik orden eller gentage tvangshandlinger, indtil det føles rigtigt. 

I modsætning til disse tydelige handlinger findes der også usynlige, indre tvangshandlinger, som stadig kræver mindst lige så meget energi og tid – eksempelvis at tænke bestemte ting for at forhindre det forfærdelige i at ske. 

Kvinde sidder i seng og tænker
Både tvangstanker og tvangshandlinger fylder meget hos den, der er ramt af OCD.© Getty Images

OCD kan være svært at håndtere

Hvis du kæmper med OCD, kan lidelsen have stor indflydelse på din hverdag. Selvom du kan have en normal dagligdag, kan du stadig opleve angst og udmattelse på grund af tvangshandlingerne og ressourcerne, som du bruger på at udføre dem. Katrine pointerer, at mange lever med lidelsen i det skjulte og søger først hjælp, når OCD'en tager overhånd. 

For dem, der er hårdest ramt, kan OCD føles som et fængsel, fordi det bliver vanskeligt at færdes ude i verden og endda inden for egen dør. Normale hverdagspligter bliver en umulig opgave, ligesom det at have et job eller at tage en uddannelse bliver en uoverskuelig udfordring, forklarer Katrine.  

Årsagerne til lidelsen

Det er ikke helt klart, hvorfor du får OCD, men genetik og psykologiske faktorer kan spille ind. Lidelsen udvikles ofte sent i barndommen eller i ungdommen, men den kan også opstå senere i livet ved større livsomvæltninger, fortæller Katrine.

Som eksempel nævner hun, at tvangstanker og tvangshandlinger kan opstå som efterfødselsreaktioner, hvor du som nybagt forælder får et ekstremt behov for at tjekke op på din baby eller ikke tør at være alene med babyen af frygt for, at der vil ske noget slemt. For nogle kan denne adfærd udvikle sig til en reel OCD-lidelse.

Bekymret kvinde sidder på gulvet foran hoveddør, mens hund står ved siden af
Med OCD kan det være svært at færdes både ude i verden og i eget hjem. © Getty Images

De mange myter og misforståelser omkring OCD

Når vi hører betegnelsen OCD, tænker vi ofte først på renlighed, bakteriefrygt og en overdreven ordenssans. Selvom alt dette er noget, der kan fylde meget for nogle med OCD, kan der være fordomme om, at personer med OCD bare er udprægede ordensmennesker med rengøringsvanvid, forklarer Katrine. 

Men det er ikke hele sandheden, og hvis du har OCD, kan det føles meget skamfuldt – både fordi det kan føles pinligt at have en anderledes adfærd end andre, og fordi indholdet af tvangstankerne kan føles ubehageligt. 

Katrine pointerer, at det her er vigtigt at huske på, at indholdet af tvangstankerne netop er i modstrid med dine ønsker og værdier – ellers ville tankerne ikke føles ubehagelige. 

Skam kan også være en årsag til, at mange ikke fortæller deres venner om sin lidelse. Men når sandheden om OCD ikke kommer ud, er det også med til at holde fast i fordomme og stereotype billeder af OCD som en lidelse med fokus på bakterier og orden, fortæller Katrine. 

Kvinde kigger ud ad vindue med persienner
Den, der er ramt af OCD, føler ofte skam over sin lidelse. © Getty Images

Hvordan kan lidelsen behandles? 

OCD kan se ud på mange måder, og har du en mistanke om, at du måske selv er ramt af lidelsen, er det ifølge Katrine altid en god idé at kontakte din læge eller en psykolog, der kan hjælpe med at finde ud af, om der er tale om OCD, en anden angstlidelse eller noget helt tredje. 

En psykolog kan hjælpe dig med at arbejde mod at blive fri af OCD, og her er kognitiv adfærdsterapi en behandlingsform, der kan have god effekt. Behandlingen kan kombineres med medicin, der også kan hjælpe på symptomerne. 

Katrine forklarer, at OCD kan forstærkes i perioder med stress eller livsomvæltninger, og at det er god idé at være forberedt på, hvordan du bedst håndterer lidelsen i disse perioder, så den ikke tager overhånd. Her er det vigtigt, at du ikke belastes alt for meget, og at du gør ting, du er glad for. 

Kvinde sidder på en sofa og taler med en psykolog
En læge eller en psykolog kan hjælpe med at finde ud af, hvornår der er tale om OCD. © Getty Images

Gode råd til at håndtere en hverdag med OCD som ramt eller pårørende 

OCD kan være vanskeligt for dig, der kæmper med lidelsen – og også for dine pårørende. Hvis du har OCD, handler det i høj grad om at få hjælp til at håndtere lidelsen, så den fylder mindst muligt i hverdagen og ikke spænder ben for at leve livet, som du ønsker. 

Som pårørende er det godt at have godt kendskab til den specifikke OCD, som den, du har kær, kæmper med. Ofte får pårørende selv en OCD-adfærd for at gøre hverdagen lettere for den, der lider, men Katrine pointerer, at dette på sigt kan være med til at holde fast i OCD'en. 

Hun forklarer, at det i stedet handler om at finde en balance mellem ikke at holde fast i OCD'en og samtidig ikke at presse for meget på. Sæt sunde grænser og vær med til at fejre de små sejre – for det føles nemlig stort for den med OCD at gå imod trangen til at udføre tvangshandlinger. 

Det er lettere at støtte en person i at gå imod sin OCD, når personen selv er klar til forandring, har fået indsigt i sin lidelse og er klar til at blive fri af den. 

“Derudover er det vigtigt at holde fast i noget normalitet i jeres relation – hvis OCD’en fylder rigtig meget for vedkommende og også i jeres relation, er det sundt at bruge tid sammen på en fælles aktivitet, der skaber glæde og meningsfuldhed for jer begge”, fortæller Katrine.  

Vil du have inspiration, brugbare guides og underholdning? Så tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Læs mere fra samme kategori